آدرس دبستان : بزرگراه رسالت ، نرسیده به چهارراه تیرانداز ،نبش خیابان کیخسروی ، پلاک 60 تلفن : 77745028 / 77745215 / 09102095331       |      
گزارش کار پایه اول کلاس شکوفه های 4 

چهارشنبه  96/10/13
فارسی: دوره نشانه ها را داشتیم،از نشانه (ک)املا گفته شد،روانخوانی درس(ک)و(و) انجام شد،کلمات مربوط به درس(و)در دفتر مشق تمرین شد،برای نشانه (و) به صورت خلاقانه شکل کشیده شد
ریاضی:مبحث دسته های ده تایی به طور مفصل تدریس شدو تم15  به پایان رسید ،صفحات مربوط به دسته های ده تایی و تقارن در کتاب انجام گردید
قرآن: پیام های قرآنی تکرار و تمرین شد،سوره توحید،عصر،کوثربه همراه معانی آنها همخوانی شد
داستان نان و آب(نعمن های بزرگ خدا)ونیکی به پدر و مادربا مشارکت شکوفه ها توضیح داده شد
تکلیف:پیک نکالیف لطفا حل شود و روانخوانی دروس (ک)و(و) نیز تمرین شود.قرآن نیز در منزل تکرار و تمرین شود،لطفا املا فراموش نشود

زبان : بازی با مگنت های آلفا بت و درست کردن کلمه با مگنت حروف و شعر آموزش چیکن
شنبه  96/10/16

فارسی : درس (پ) تدریس شد . به همراه روانخوانی مربوط به آن . کلمات مهم در دفتر مشق تکرار و تمرین گردید ./ کتاب نگارش صفحات مربوط به درس جدید نوشته شد .

ریاضی : تم 16 آغاز شد و صفحاتی از کتاب انجام شد .

زبان : تمرین و تکرار آلفا بت (حروف) و همچنین تمرین کلمات (icc/egg/dad/bed\big\bag)یکشنبه  96/10/17

فارسی : املا گفته شد . تکرار و تمرین نشانه جدید را داشتیم . کلمات در دفتر مشق و کتاب نگارش تا پایان درس (پ) کامل شد .
ریاضی : تم 16 تا پایان صفحه 110 تدریس شد . و به صورت عملی انجام گردید .
علوم : فصل 7 (زمین خانه سنگی ما ) معرفی شد .

فعالیت در منزل : پیک روز دوشنبه انجام شود . روانخوانی درس (پ) تمرین شود .

زبان : درس فارسی تمرین و تکرار شد .دوشنبه 96/10/18

هنر :آموزش نقاشی گل شقایق با پاستیل کار شد

نمایش خلاق: نمایش یک روز در طبیعت  حرکت از میان تونل بوته ها  حرکت از روی صخره ها پریدن از تخته سنگ های میان رودخانه بچه ها در این نمایش یک روز را در طبیعت گذراندندو کار های درست و غلطی که می توان انجام داد را آموختند / ریختنیا نریختن زباله ها در طبیعت و آب طناب بستن به درختان و درست کردن تاب آب دادن به گل ها و درختان و کاشتن درخت


سه شنبه 96/10/19

نشانه (گ) تدریس شد . و خوراکی مربوط به نشانه (گز ) نوش جان شد . روان خوانی نشانه های گفته شده پرسیده شد . ریاضی مبحث ده تایی و ساعت توضیح داده شد و صفحات مربوطه انجام شد . لوحه نویسی مربوط به نشانه (گ) یک صفحه انجام شد . .

زبان : کارتون انگلیسی تماشا شد .
شنبه  96/10/23


 نشانه  ف تدریس شد و کلمات مربوط به آن تکرارو تمرین و ذر دفتر مشق نوشته شد کتاب نگارش صفحات 79 و 80 انجام گردید /املا گفته شد / روانخوانی درس ف در کلاس همخوانی و تمرین شد/همچنین از شکوفه ها روانخوانی پرسیده شد

ریاضی:انتقال چوب خط ها در تم 16 تکرار و تمرین شد