آدرس دبستان : بزرگراه رسالت ، نرسیده به چهارراه تیرانداز ،نبش خیابان کیخسروی ، پلاک 60 تلفن : 77745028 / 77745215 / 09102095331       |      
گزارش کار پایه چهارم کلاس ستارگان


چهارشنبه 96/10/13

ریاضی: آزمون فصل 2 و 3 برگزار شد ، برگه های آزمون دور تحویل داده شد و صفحات 62 و 63 کتاب درسی حل شد
تکلیف ریاضی:صفحه 67 حل شود، سوال از فصل های 1و 2و 3 نوشته شود
اجتماعی: مجموعه سوالات تا پایان درس 12 کنترل شد،آزمون دوره طبق برنامه از درس های 7 تا آخر انجام شد
تکلیف اجتماعی:مطالعه درس برای آزمون انجام شود، مجموعه سوالات تا پایان درس 12 تکمیل شود
هدیه ها: انجام آزمون دوره طبق برنامه از درس های 7 تا آخر
تکلیف: مطالعه ی دروس تاآخر درس 10 جهت آزمون روز شنبه، تکمیل مجموعه سوالات تا پایان  درس 12

یکشنبه 96/10/17

فارسی : پلی کپی دوره از صفحه 1 تا 50 کتاب حل و کنترل شد .
تمرینات نوشتاری درس 11 حل شد . شعر همای رحمت پرسیده شد . املا  دوره شد تا آمادگی لزم برای امتحان ترم دوم داشته باشند .
فعالیت در منزل : املا خوانده و از لغات سخت دروس املا نوشته شود .

نمایش خلاق : بیان نمایش (دیالوگ / مونولوگ / سولی لوگ ) آموزش داده شد . از بچه ها خواسته شد . هر کدام به زمانهایی فکر کنند که با خود در خلوت حرف می زدند . آن ر برای همکلاسی های خود اجرا کنند .
همچنین بهچگونگی استفادهاز دستها در زمان اجرا صحبت شد .
هنر : مرجله اول ساخت گل سر تدریس شد .


دوشنبه 96/10/18

امتحان املاء بعمل آمد تکلیف تا آخر درس 11 مجموعه سولات و نوشتاری کامل شودسه شنبه 96/10/19

آزمایشگاه زیست شناسی : تدریس شششامل یادگیری چگونگی عمل تنفس / تدریس نحوه جابجا شدن گاز هخا در ششش / یادگیری اجزای مختلف دستگاه تنفس
بیان مسیر های هوایی
شنبه  96/10/23


تمرینات دورهای پلی کپی تا شماره 27 حل و کنترل شد تمرینات درس 11 در کتاب نوشتاری حل و کنترل شد درس 12 تدریس شد

فعالیت درمنزل: حل تمرینات پلی کپی تا سوال 50 و حل تمرینات مجموعه سوالات تا آخر درس  فردا مجموعه سولات پلی کپی ها کتاب خوانداری و نوشتاری همراه بیاورید
منون از شما که تکلیف را در سایت می نویسید