آدرس دبستان : بزرگراه رسالت ، نرسیده به چهارراه تیرانداز ،نبش خیابان کیخسروی ، پلاک 60 تلفن : 77745028 / 77745215 / 09102095331       |      
گزارش کار پایه دوم کلاس فرشتگان 1چهارشنبه 96/10/13
ریاضی:حذف حالتهای نامطلوب در ساخت اعداد تدریس شد و دو صفحه از کتاب ریاضی حل شد
فارسی:روانخوانی شد، شعر رنگین کمان و درس همکاری تدریس شد،املا گفته شد و یک صفحه از فارسی نوشتاری نوشتاری کامل شد
قرآن: ادامه درس ششم جلسه ی اول تدریس شد،املا گفته شد و یک صفحه از فارسی نوشتاری کامل شد
ادامه درس ششم جلسه اول ودوم تدریس شد وسوره ی توحید کار شد
تکلیف :پلی کتاب حل شود.درس 1 تا 11 هدیه ها خوانده شود
برای روزشنبه یک عدد میوه آورده شود
 شنبه  96/10/16

ریاضی : تقریب در اعداد سه رقمی مرور شد و جدول اعداد ده تایی و استفاده از ان در جمع و تفریق اعداد سه رقمی توضیح داده شد . و دو صفحه از کتاب ریاضی کامل شد .
فارسی : درس 8 روانخوانی شد . املا گفته شد یک صفحه از فارسی نوشتاری و مجموعه سوالات کامل شد .
علوم : فصل دانه (نیمی از فصل) تدریس شد . دانه های میوه های مختلف نشان داده شد .
هدیه ها : درس 1 تا 11 مرور شد و از دانش آموزان پرسیده شد .

فعالیت در منزل : عدد نویسی از 210 تا 240با عدد و حروف نوشته شود . یک املا از درس از همه مهربان تر و همکاری نوشته شود . کلمات درس از همه مهربانتر و همکری 1 بار نوشته شود .

زبان : تمرین آلفا بت (حروف) و گفتن دیکته و تمرین با فلش کارتیکشنبه  96/10/17

زبان : تمرین و تکرار درس فارسی (فصل اخلاق فردی و اجتماعی و درس چوپان درستکار )

ریاضی : تقریب در اعداد سه رقمی تدریس شد و دو صفحه از کتاب ریاضی حل شد . فصل 1 و 2 ریاضی دوره شد . و آزمون فصل 1 و 2 ریاضی گرفته شد .

فارسی : درس زیارت تدریس شد . روان خوانی شد . کلمات مهم آن مشخص شد و یک صفحه فارس ینوشتاری کامل شد .

فعالیت در منزل : پلی کپی حل شود . فصل 1 تا 4 علوم خوانده شود .


دوشنبه 96/10/18

هنر :نقاشی از اشیا و تکمیل کار دستی تل صورت گرفت
نمایش خلاق: نمایش یک روز در طبیعت  حرکت از میان تونل بوته ها  حرکت از روی صخره ها پریدن از تخته سنگ های میان رودخانه بچه ها در این نمایش یک روز را در طبیعت گذراندندو کار های درست و غلطی که می توان انجام داد را آموختند / ریختنیا نریختن زباله ها در طبیعت و آب طناب بستن به درختان و درست کردن تاب آب دادن به گل ها و درختان و کاشتن درخت


سه شنبه 96/10/19

ریاضی : تقریب و شمارش پول مرور شد . گسترده ی اعداد سه رقمی تدریس شد و دو صفحه از مرور فصل در کلاس حل و رفع اشکال شد . دو صفحه از مجموعه سوالات ریاضی در کلاس حل شد .
فارسی : درس 9 روان خوانی شد . دو صفحه از فارسی نوشتاری در کلاس کامل شد .
علوم : فصل 1 تا 4 علوم در کلاس مرور شد . از دانش آموزان پرسیده شد . و ادامه فصل دانه تدریس شد .

فعالیت در منزل : یک املا از درس زیارت نوشته شود .
علوم فصل 5 تا آخر فصل 9 خوانده شود فردا پرسیده می شود .

زبان : فیلم انگلیسی تماشا شد .شنبه  96/10/23


ریاضی:ابتدا با اندازه گیری با استفاده از چینه های چند تایی توضیح داده شد و ربع و نیم در ساعت مرور شد و یک صفحه از کتاب ریاضی حل شد 

فارسی:درس زیارت  و کی بود کی بود روان خوانی شد املا گفته شد و یک صفحه فارسی نوشتاری  کامل شد 

قرآن: مرور شد از دانش آموزان پرسیده شدو نماز تمرین شد

علوم:فصل 9 علوم مرور و پرسیده شد

فعالیت درمنزل: از درس 1 تا آخر درس 5 املا نوشته شود کلمات هم معنی و مخالف و هم خانواده5 درس اول فارسی خوانده شود 280 تا 390 با عدد نوشته شود
سلام خانم عزیزم .شما را خیلی دوست دارم واز زحمات شما سپاسگزارم.روژان کایناتی

دختران گلم، من هم همه ی شما را دوست دارم و برایتان آرزوی موفقیت و سر بلندی و سر افرازی می کنم. فرح نیا

سلام خانم فرح نیای عزیر ، دوستت دارم و ممنونم از زحماتی که برایم می کشی من تمام تلاشم را می کنم که دختر شایسته شوم . پانیذ خورشاهیان

خانم فرح نياي عزيز - چگونه مي توانم تمام لحظه هايي كه چون سرو در مقابلم ايستادي و با شور عشقت مرا سيراب كردي جبران كنم جز اينكه بهترين درودها و دعاي خيرم را بدرقه راهت كنم . روزت مبارك ستايش

خانم فرح نياي عزيز خيلي دوستتون دارم هميشه در قلب من هستيد . ستايش

خانم فرح نياي عزيز دوستتون داريم و از زحماتتون ممنونم . از س . ح