آدرس دبستان : بزرگراه رسالت ، نرسیده به چهارراه تیرانداز ،نبش خیابان کیخسروی ، پلاک 60 تلفن : 77745028 / 77745215 / 09102095331       |      
نخستین همایش علمی دانش آموزان رسا


یکی از اهداف آموزشی ما رسائیان، ایجاد امکانی برای دانش آموزان بود تا آنها بتوانند مهارت های سخنوری و ارتباط موثر با جمع را فرا گیرند. سخنرانی در مقابل دیگران و توانایی بیان راحت و بدون اضطراب عقاید و همچنین حاصل تلاش تحقیقاتی یکی از مهارت هایی است که در آینده ای نه چندان دور، در زندگی علمی دانش آموزان مورد نیاز است. چنین مهارت هایی مکمل دانش اندوزی است زیرا آن چه در ذهن دانش اندوز می جوشد می بایست از طریق کلام او به دیگران منتقل شود. در این بین سنین کودکی فرصت مناسبی است برای آغاز تقویت این مهارت در کودکان.

بر این اساس بر آن شدیم تا با برپایی همایشی علمی، کودکان را به تکاپو انداخته تا از یک سو اقدام به تحقیق کرده و از سوی دیگر خود را برای سخنرانی در مقابل دیدگان والدین شان آماده سازند و تلاش کنند تا بر اضطرابی که در این جریان بر آن ها چیره می شود، غلبه یابند.