ورود به پنل کاربری

مجتمع آموزشی دخترانه غیرانتفاعی

مجتمع غیرانتفاعی دخترانه هوشمند رسا، بهترین مدرسه منطقه 8


رسا، رسیدن در راه سعادت آینده تجربه را به وسعت درخشش طلوع مقطع متوسطه نورانی نمود.
تربیت انسانهایی نواندیش ، مغزهایی متفکر ، خردهایی پویا ، اراده هایی استوار ، ارتقاع قابلیت حل مسئله ، شادی و نشاط ایمن و رسیدن به اعتدال رفتار از اهداف بانیان رسا است .

رسا معجزه نیست اما به معجزه اعتقاد دارد .
رسا متفاوت نیست اما عملکرد متفاوت را باور دارد و متفاوت عمل می کند رسا با تکیه بر بزرگترین تکیه گاه یعنی توکل بر خدا با گام هایی استوار را ه سعادت آینده را می پیماید . آری رسا زائیده ی عشق است و با استعانت از خداوند متعال همراه تمام عزیزانی که به رسا اعتماد دارند به سوی قله ی سعادت پرورش فرزندان ایران زمین می رود.

مدیریت مجتمع آموزشی دخترانه رسا